spacer
header
Menu serwisu
Strona główna
Skład
Tematyka badań
Konferencje
Zapowiedzi konferencji
Rozprawy doktorskie
Ksiazki
Biuletyn
Kontakt
Strona KEiT
 
Strona główna arrow Rozprawy doktorskie

Prosimy o zgłaszanie zakończonych rozpraw doktorskich związanych tematycznie
z zakresem działalności Sekcji. Prace prosimy zgłaszać elektronicznie na adres e-mail:
ssuise-keit@multimedia.edu.pl.
Pożądana jest publikacja tekstu rozprawy - prosimy podać np. odnośnik do adresu strony z rozprawą. Możliwe jest również opublikowanie pełnego tekstu rozprawy w formacie pliku pdf na stronie internetowej Sekcji. W takim przypadku prosimy o przesłanie na adres kontaktowy sekcji podpisanej zgody na publikację.

Rozprawy doktorskie
 • Tytuł rozprawy: Metoda ciągłego monitorowania zmienności czasu propagacji fali tętna w warunkach naturalnych zakłóceń
  Autor: Krzysztof Sieczkowski
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
  Data i miejsce obrony: 2020, Warszawa
                                    Wojskowa Akademia Techniczna

 • Tytuł rozprawy: Metoda i system adaptacyjnego sterowania parametrami algorytmu syntezy niskich częstotliwości dźwięków muzycznych
  Autor: Piotr Hoffmann
  Promotor: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
  Data i miejsce obrony: 2019, Gdańsk
                                    Politechnika Gdańska

 • Tytuł rozprawy: Akustyczna analiza parametrów ruchu drogowego z wykorzystaniem informacji o hałasie oraz uczenia maszynowego
  Autor: Karolina Marciniuk
  Promotor: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
  Data i miejsce obrony: 2019, Gdańsk
                                    Politechnika Gdańska

 • Tytuł rozprawy: Architecture and protocols for networks-on-chip implemented in FPGA devices
  Autor: Jakub Siast
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2019, Poznań
                                    Politechnika Poznańska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Hybrid techniques of depth map estimation and their application in three-dimensional video systems
  Autor: Maciej Kurc
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2019, Poznań
                                    Politechnika Poznańska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Depth Estimation in Free-Viewpoint Television
  Autor: Dawid Mieloch
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2018, Poznań
                                    Politechnika Poznańska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań w swobodnej nawigacji
  Autor: Adrian Dziembowski
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2018, Poznań
                                    Politechnika Poznańska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems
  Autor: Olgierd Stankiewicz
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2014, Poznań
                                    Politechnika Poznańska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Dekompozycja i odwzorowanie technologiczne z wykorzystaniem binarnych diagramów decyzyjnych
  Autor: Marcin Kubica
  Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
  Data i miejsce obrony: 2014, Gliwice
                                    Politechnika Śląska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Koder Motion JPEG 2000 realizowany w strukturze GLAS
  Autor: Damian Modrzyk
  Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
  Data i miejsce obrony: 2014, Gliwice
                                    Politechnika Śląska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Metody wyznaczania bezkolizyjnych ścieżek ruchu dla platformy mobilnej poruszającej się w nieznanym i zmieniającym się środowisku
  Autor: Maciej Polańczyk
  Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
  Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                    Politechnika Łódzka


 • Tytuł rozprawy: Badania właściwości termicznych układów elektronicznych przy użyciu metod termografii aktywnej
  Autor: Tomasz Świątczak
  Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
  Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                    Politechnika Łódzka


 • Tytuł rozprawy: Korekcja niejednorodności matryc mikrobolometrycznych
  Autor: Robert Olbrycht
  Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
  Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                    Politechnika Łódzka


 • Tytuł rozprawy: Trójwymiarowa analiza i korekcja obrazów termowizyjnych za pomocą stereoskopowego układu kamer
  Autor: Dariusz Rzeszotarski
  Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
  Data i miejsce obrony: 2014, Łódź
                                    Politechnika Łódzka


 • Tytuł rozprawy: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zapotrzebowania na pasmo w sieciach teleinformatycznych
  Autor: Arkadiusz Zaleski
  Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kacprzak
  Data i miejsce obrony: 2014, Łódź
                                    Politechnika Łódzka


 • Tytuł rozprawy: Algorytmy estymacji widmowych parametrów zmienności rytmu serca w czasie rzeczywistym
  Autor: Krzysztof Kurdyński
  Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
  Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                    Politechnika Łódzka


 • Tytuł rozprawy: Estymacja położenia geograficznego pieszego w terenie miejskim na podstawie danych z wielu źródeł
  Autor: Przemysław Barański
  Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
  Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                    Politechnika Łódzka


 • Tytuł rozprawy: Metody filtracji przestrzennej sygnałów EEG i detekcji okresowych wzrokowych potencjałów wywołanych w interfejsie mózg-komputer
  Autor: Paweł Poryzała
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
  Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                    Politechnika Łódzka


 • Tytuł rozprawy: Modelowanie rzeczywistych scen trójwymiarowych dla potrzeb prezentacji dotykowej osobom niewidomym
  Autor: Marcin Morański
  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
  Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                    Politechnika Łódzka


 • Tytuł rozprawy: Modelowanie ultra szerokopasmowych bezprzewodowych kanałów telekomunikacyjnych zawierających przeszkody wypukłe
  Autor: Piotr Górniak
  Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski
  Data i miejsce obrony: 2010, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Wpływ indukcyjności na propagację sygnału w połączeniach układów VLSI
  Autor: Agnieszka Wardzińska (Ligocka)
  Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski
  Data i miejsce obrony: 2008, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Advanced video codecs implementation using Networks-on-Chip in FPGA devices
  Autor: Marta Stępniewska
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2012, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Kodowanie stanów automatów sekwencyjnych ukierunkowane na minimalizację mocy
  Autor: Krzysztof Kajstura
  Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kania, prof. Politechniki Slaskiej
  Data i miejsce obrony: 2012, Gliwice
                                    Politechnika Śląska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Algorytmy kompresji sekwencji wielowidokowych
  Autor: Krzysztof Klimaszewski
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2012, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Kompresja cyfrowych sygnałów fonicznych z łącznym wykorzystaniem rozszerzenia widma i modelowania
  Autor: Tomasz Żernicki
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2010, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Transkodowanie strumieni wizyjnych wykorzystujące zaawanswane techniki kompresji
  Autor: Jarosław Marek
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2009, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Advanced Adaptation Algorithms of Arithmetic Coding in Hybrid Video Compression
  Autor: Damian Karwowski
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2008, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Modele zaawansowanych koderów wizyjnych
  Autor: Tomasz Grajek
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: 2009, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Kody LDPC efektywnie dekodowane w strukturach programowalnych
  Autor: Wojciech Sułek
  Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kania prof.Pol.Śl.
  Data i miejsce obrony:
                                    Politechnika Śląska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Dekompozycyjne metody syntezy układów kombinacyjnych wykorzystujące binarne diagramy decyzyjne
  Autor: Adam Opara
  Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kania prof.Pol.Śl.
  Data i miejsce obrony:
                                    Politechnika Śląska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Algorytmy kompensacji warunków transmisyjnych i cech osobniczych mówcy w systemach automatycznego rozpoznawania mowy
  Autor: Paweł Mrówka
  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Makowski
  Data i miejsce obrony: lipiec 2007, Wrocław
                                    Politechnika Wrocławska
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Advanced Scalable Hybrid Video Coding
  Autor: Łukasz Błaszak
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: wrzesień 2006, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Video Compression Using Matching Pursuit for Separable Representation
  Autor: Leszek Górecki
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: wrzesień 2006, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
  Tekst rozprawy (format PDF)

 • Tytuł rozprawy: Trójwymiarowa falkowa kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania (Low Delay 3-D Wavelet Video Coding)
  Autor: Andrzej Popławski
  Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
  Data i miejsce obrony: wrzesień 2006, Poznań
                                    Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
  Tekst rozprawy (format PDF)

 
spacer