spacer
Sekcja Sygnałów, Układów i Systemów Elektronicznych
        Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji
header
Menu serwisu
Strona główna
Skład
Tematyka badań
Konferencje
Rozprawy doktorskie
Ksiazki
Biuletyn
Kontakt
Strona KEiT
 
Strona główna arrow Rozprawy doktorskie

Prosimy o zgłaszanie zakończonych rozpraw doktorskich związanych tematycznie
z zakresem działalności Sekcji. Prace prosimy zgłaszać elektronicznie na adres e-mail:
ssuise-keit@multimedia.edu.pl.
Pożądana jest publikacja tekstu rozprawy - prosimy podać np. odnośnik do adresu strony z rozprawą. Możliwe jest również opublikowanie pełnego tekstu rozprawy w formacie pliku pdf na stronie internetowej Sekcji. W takim przypadku prosimy o przesłanie na adres kontaktowy sekcji podpisanej zgody na publikację.

Rozprawy doktorskie
  • Tytuł rozprawy: Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems
    Autor: Olgierd Stankiewicz
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: 2014, Poznań
                                      Politechnika Poznańska
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Dekompozycja i odwzorowanie technologiczne z wykorzystaniem binarnych diagramów decyzyjnych
    Autor: Marcin Kubica
    Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
    Data i miejsce obrony: 2014, Gliwice
                                      Politechnika Śląska
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Koder Motion JPEG 2000 realizowany w strukturze GLAS
    Autor: Damian Modrzyk
    Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Kania
    Data i miejsce obrony: 2014, Gliwice
                                      Politechnika Śląska
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Metody wyznaczania bezkolizyjnych ścieżek ruchu dla platformy mobilnej poruszającej się w nieznanym i zmieniającym się środowisku
    Autor: Maciej Polańczyk
    Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
    Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                      Politechnika Łódzka


  • Tytuł rozprawy: Badania właściwości termicznych układów elektronicznych przy użyciu metod termografii aktywnej
    Autor: Tomasz Świątczak
    Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
    Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                      Politechnika Łódzka


  • Tytuł rozprawy: Korekcja niejednorodności matryc mikrobolometrycznych
    Autor: Robert Olbrycht
    Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
    Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                      Politechnika Łódzka


  • Tytuł rozprawy: Trójwymiarowa analiza i korekcja obrazów termowizyjnych za pomocą stereoskopowego układu kamer
    Autor: Dariusz Rzeszotarski
    Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek
    Data i miejsce obrony: 2014, Łódź
                                      Politechnika Łódzka


  • Tytuł rozprawy: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zapotrzebowania na pasmo w sieciach teleinformatycznych
    Autor: Arkadiusz Zaleski
    Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Kacprzak
    Data i miejsce obrony: 2014, Łódź
                                      Politechnika Łódzka


  • Tytuł rozprawy: Algorytmy estymacji widmowych parametrów zmienności rytmu serca w czasie rzeczywistym
    Autor: Krzysztof Kurdyński
    Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
    Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                      Politechnika Łódzka


  • Tytuł rozprawy: Estymacja położenia geograficznego pieszego w terenie miejskim na podstawie danych z wielu źródeł
    Autor: Przemysław Barański
    Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
    Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                      Politechnika Łódzka


  • Tytuł rozprawy: Metody filtracji przestrzennej sygnałów EEG i detekcji okresowych wzrokowych potencjałów wywołanych w interfejsie mózg-komputer
    Autor: Paweł Poryzała
    Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
    Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                      Politechnika Łódzka


  • Tytuł rozprawy: Modelowanie rzeczywistych scen trójwymiarowych dla potrzeb prezentacji dotykowej osobom niewidomym
    Autor: Marcin Morański
    Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka
    Data i miejsce obrony: 2012, Łódź
                                      Politechnika Łódzka


  • Tytuł rozprawy: Modelowanie ultra szerokopasmowych bezprzewodowych kanałów telekomunikacyjnych zawierających przeszkody wypukłe
    Autor: Piotr Górniak
    Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski
    Data i miejsce obrony: 2010, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Wpływ indukcyjności na propagację sygnału w połączeniach układów VLSI
    Autor: Agnieszka Wardzińska (Ligocka)
    Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bandurski
    Data i miejsce obrony: 2008, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Advanced video codecs implementation using Networks-on-Chip in FPGA devices
    Autor: Marta Stępniewska
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: 2012, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Kodowanie stanów automatów sekwencyjnych ukierunkowane na minimalizację mocy
    Autor: Krzysztof Kajstura
    Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kania, prof. Politechniki Slaskiej
    Data i miejsce obrony: 2012, Gliwice
                                      Politechnika Śląska
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Algorytmy kompresji sekwencji wielowidokowych
    Autor: Krzysztof Klimaszewski
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: 2012, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Kompresja cyfrowych sygnałów fonicznych z łącznym wykorzystaniem rozszerzenia widma i modelowania
    Autor: Tomasz Żernicki
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: 2010, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Transkodowanie strumieni wizyjnych wykorzystujące zaawanswane techniki kompresji
    Autor: Jarosław Marek
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: 2009, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Advanced Adaptation Algorithms of Arithmetic Coding in Hybrid Video Compression
    Autor: Damian Karwowski
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: 2008, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Modele zaawansowanych koderów wizyjnych
    Autor: Tomasz Grajek
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: 2009, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Kody LDPC efektywnie dekodowane w strukturach programowalnych
    Autor: Wojciech Sułek
    Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kania prof.Pol.Śl.
    Data i miejsce obrony:
                                      Politechnika Śląska
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Dekompozycyjne metody syntezy układów kombinacyjnych wykorzystujące binarne diagramy decyzyjne
    Autor: Adam Opara
    Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kania prof.Pol.Śl.
    Data i miejsce obrony:
                                      Politechnika Śląska
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Algorytmy kompensacji warunków transmisyjnych i cech osobniczych mówcy w systemach automatycznego rozpoznawania mowy
    Autor: Paweł Mrówka
    Promotor: prof. dr hab. Ryszard Makowski
    Data i miejsce obrony: lipiec 2007, Wrocław
                                      Politechnika Wrocławska
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Advanced Scalable Hybrid Video Coding
    Autor: Łukasz Błaszak
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: wrzesień 2006, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Video Compression Using Matching Pursuit for Separable Representation
    Autor: Leszek Górecki
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: wrzesień 2006, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
    Tekst rozprawy (format PDF)

  • Tytuł rozprawy: Trójwymiarowa falkowa kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania (Low Delay 3-D Wavelet Video Coding)
    Autor: Andrzej Popławski
    Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Domański
    Data i miejsce obrony: wrzesień 2006, Poznań
                                      Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny
    Tekst rozprawy (format PDF)

 
spacer